Peuterarrangement

Op het peuterarrangement komen peuters vanaf 2,5 jaar op vaste dagdelen spelen, ontdekken en ontwikkelen.  We werken met thema's die aansluiten bij de wereld van de peuter. Het is een ontmoetingsplaats waar kinderen vriendjes kunnen maken en leren samen te spelen. Samen met de activiteiten die onze pedagogisch medewerkers aanbieden wordt de stap naar de basisschool een stukje kleiner.

Uw kind is in een veilige, vertrouwde en gezellige omgeving waar ‘spelend leren’ centraal staat binnen ons peuterarrangement: Kevers, Hommels en Bijen. Onze medewerkers werken altijd met dezelfde groep kinderen en met een programma waarin taalontwikkeling en sociale vaardigheden een belangrijke rol spelen. Er wordt gewerkt met een vast aanbod maar toch is geen dag hetzelfde!

We werken op ons peuterarrangement met  voor en vroegschoolse educatie (VVE). Hierdoor kunnen we kinderen die dat nodig hebben een extra steuntje in de rug bieden zodat de stap naar de basisschool wat makkelijker is. VVE werkt met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de peuters. We werken hierbij nauw samen met de onderbouw van de basisschool.

Wat is het verschil tussen een peuterarrangement en een kinderdagverblijf?
Als je geen opvang voor de hele dag nodig hebt maar het belangrijk vindt dat je peuter een aantal dagdelen met andere kinderen speelt en wordt uitgedaagd om te ontdekken, is een peuterarrangement een goed keuze voor je.
Het activiteitenaanbod is op het kinderdagverblijf meestal hetzelfde als op het peuterarrangement. Het kinderdagverblijf kent ruimere openingstijden waar kinderen de hele dag kunnen verblijven en daar ook eten en een middagslaapje kunnen doen.

Uw kind kan vanaf 2½ jaar op een peuterarrangement terecht. Inschrijven kan vanaf ongeveer 1½ jaar.

Wil je een keer een kijkje nemen en de sfeer proeven op ons kindcentrum. U bent van harte welkom!