Over ons

Onze visie
Kindcentrum de Haren is een kindcentrum voor kinderen van 0-13 jaar waar onderwijs, opvang, opvoeding en ontspanning "natuurlijk in een" wordt aangeboden.

Vanaf 1 januari 2015 vormt de school samen met de kinderopvang één Kindcentrum 0 -13: één organisatie, één pedagogisch-didactisch plan en één leidinggevende. Voor veel ouders/verzorgers, kinderen en wijkbewoners maakt dit Kindcentrum hèt verschil en is het hart van de wijk. Er is een grote saamhorigheid tussen team, kinderen en ouders/verzorgers (Uit: juryrapport excellente scholen 2014).

Het Kindcentrum participeert binnen de Brede Bossche School Haren, Donk en Reit, waardoor er veel extra activiteiten plaatsvinden om de ontwikkeling en educatie van de kinderen te stimuleren en de ouders bij het Kindcentrum te betrekken.Ons Kindcentrum  is voor iedereen toegankelijk. Kinderen worden tot het Kindcentrum toegelaten zonder verschil te maken in herkomst, persoonlijkheidskenmerken, levensbeschouwing, financiële achtergrond of huiselijke omstandigheden. Ieder kind van 0 – 13 jaar is bij ons van harte welkom. In ons Kindcentrum komen kinderen en volwassenen in aanraking met mensen met verschillende achtergronden, ideeën en godsdiensten. We gaan ervan uit dat openheid, kennis van en aandacht voor andere culturen of opvattingen ook bijdragen aan een fijne sfeer in het Kindcentrum 0 – 13.

Een van onze kernwaarden is openheid. Dit betekent, dat we graag laten zien en vertellen waar we in de omgang met kinderen voor staan. Wat we doen, hoe we dat doen en waarom we dat doen. Hierover gaan we steeds in gesprek met kinderen, ouders en andere belangstellenden. Onder het motto: “Samenleven begint met samen spelen en samen leren” werken we aan een prettige speel- en leeromgeving.

Ieder mens heeft de behoefte om zich te ontwikkelen. De ontwikkeling stopt niet na scholing, maar vindt overal en een leven lang plaats. Mensen ontwikkelen zich al doende en leren van en met anderen. Het Kindcentrum wil een educatief centrum zijn waarin iedereen (kinderen, ouders / verzorgers, werkenden en buurtbewoners) wordt uitgedaagd om te ontwikkelen. Het centrum biedt daarvoor nadrukkelijk ruimte en mogelijkheden.

Kindvisie
Kinderen willen zich van nature ontwikkelen. Ze zijn nieuwsgierig en hebben de drang om te ontdekken en te experimenteren. Het Kindcentrum wil een organisatie zijn die een appèl doet op die natuurlijke nieuwsgierigheid. Kinderen zullen zich dan vanuit de eigen wil ontwikkelen.

Al doende leert men: door te handelen komen kinderen tot inzichten.  Vanuit het willen ontdekken kinderen dat ze iets kunnen en komen ze tot ontwikkeling en kennis.