Brede Bossche School

Kindcentrum de Haren is onderdeel van de Brede Bossche School (BBS) Haren, Donk en Reit.

De Brede Bossche School is een samenwerkingsverband, waarbinnen onderwijs-, kinderopvang, zorg- en welzijnsvoorzieningen integraal samenwerken aan de verbetering van de ontwikkelingskansen van kinderen en hun ouders op school, in het gezin en in hun vrije tijd. Een brede school is van en voor de wijk en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid in buurten en wijken.

De strategische doelen van de BBS richten zich op de drie pijlers educatie, welzijn en zorg. Voor de beleidsperiode 2015 -2019 wordt de visie van Brede Bossche School vertaald naar de volgende drie doelstellingen:

1.     Een BBS draagt bij aan het voorkomen van educatieve achterstand, het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen en het voorkomen van voortijdig schoolverlaten door een integrale aanpak.

2.     Een BBS levert een bijdrage aan de verbetering van het leefklimaat en de sociale cohesie in de wijk, verhoogt de participatie van wijkbewoners en wil alle groepen in de wijk bereiken.

3.     Een BBS levert een bijdrage aan de kwaliteit van het voorzieningenniveau (zowel in voorwaardelijke als ook in inhoudelijke zin).
 

Kindcentrum de Haren wil het aanbod van de BBS verder ontwikkelen, samen met partners, omdat het aanbod van de BBS kan bijdragen aan de realisatie van onze eigen doelstellingen. Als Kindcentrum besteden we veel aandacht aan de  cognitieve ontwikkeling van kinderen, het voorkomen van (leer)achterstanden en het optimaliseren van leeropbrengsten. Als Kindcentrum werken we aan een brede ontwikkeling van kinderen en leveren we een bijdrage aan de talentontwikkeling van ieder individueel kind. Daarom heeft het Kindcentrum een breed aanbod ook op creatief en sportief gebied en zijn er doorgaande leerlijnen in en buiten onderwijstijd.

Kindcentrum de Haren werkt hiervoor samen met partners  binnen de BBS.

Samen werken we aan een goed ontwikkelingsaanbod voor kinderen in en buiten onderwijstijd. Zo is er in BBS Haren, Donk en Reit  een uitdagend naschools activiteiten -aanbod (KlupUp) om zo er voor te  zorgen  dat kinderen de ontwikkelingskansen krijgen die ze verdienen.

 

Binnen de BBS zijn gevestigd:

- Kindcentrum de Haren
- Klup Up (4-13)
- SCHOOL BIEB en speel-o-theek
- BBS Wijktheater
- Wijkplein
- MEER! met elkaar (Ouder-Kind-Centrum)
- Jeugdsportfonds 's-Hertogenbosch
- Sporthal
- Speelplein
- Computerlandschap

Kijk ook eens op de site van de Brede Bossche Scholen.