Brede Bossche School

Kindcentrum de Haren is onderdeel van de Brede Bossche School (BBS) Haren, Donk en Reit.

De Brede Bossche School is een samenwerkingsverband, waarbinnen onderwijs-, kinderopvang, zorg- en welzijnsvoorzieningen integraal samenwerken aan de verbetering van de ontwikkelingskansen van kinderen en hun ouders op school, in het gezin en in hun vrije tijd. Een brede school is van en voor de wijk en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid in buurten en wijken.

KlupUp
Bij Kindcentrum de Haren kunnen kinderen zich inschrijven voor KlupUp activiteiten. Deze activiteiten (die we “klupjes” noemen) vinden plaats na schooltijd, in en om het gebouw van onze Brede Bossche school. 

De klupjes worden 2x per jaar (blokken van 10 weken) aangeboden. Het inschrijfformulier wordt in de klas uitgedeeld en weer bij de leerkracht ingeleverd. Kinderen kiezen samen met de ouders aan welke klupjes ze willen meedoen. Er is voor elke groep een eigen programma.

KlupUp wordt gecoördineerd door Jolanda Geerts. Heeft u vragen over KlupUp, dan kunt u met haar contact opnemen.

Tel: 06 38857802
Mail: klupup@knistros.nl

KlupUp voorjaar 2024
De tweede ronde KlupUp van dit schooljaar loopt van 19 februari tot 17 mei. Inschrijven voor deze ronde kan tussen 19 en 25 januari 2024.
Meer informatie over de klupjes vindt u via onderstaande link. Hier vindt u ook de spelregels van KlupUp.

.