Begeleiding van kinderen

De intern begeleiders 0 –13 ( Fleur Cobben en Mireille Foolen) coördineren, begeleiden en evalueren alle zaken die met zorg en begeleiding te maken hebben. Zij ondersteunen medewerkers bij begeleiding aan kinderen, voeren gesprekken met zorginstanties en organiseren kind -of groepsbesprekingen. Ook hebben zij de monitorende en controlerende taak m.b.t. groepsplannen en individuele handelingsplannen.  De intern begeleiders informeren de directeur over alle zaken die zorg behoeven en zijn daar waar nodig aanwezig bij oudergesprekken.

Kindbespreking

In de kindbespreking zitten de intern begeleiders van het kindcentrum, schoolmaatschappelijk werk, schoolondersteuner Wijk Noord en een jeugd verpleegkundige van de GGD. Op aanvraag kan ook een opvoedondersteuner vanuit Divers aansluiten.

Een vast agendapunt van de kindbespreking is het doorspreken van kinderen die doorstromen van de kinderopvang naar het onderwijs binnen het Kindcentrum.