Gezond kindcentrum

Ons Kindcentrum heeft het landelijke vignet Gezonde School behaald! Het vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen die structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun kinderen en medewerkers. En dat doen wij! 

Zo zorgen we voor actieve en gezonde kinderen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van onze kinderen. Dit vinden wij  belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl en betere schoolprestaties. 

Ons Kindcentrum heeft bovendien speciale aandacht voor activiteiten binnen en buiten de school die vooral te maken hebben met bewegen. 

  • Gymplus voor kinderen met een beweegachterstand of een sociaal emotionele achterstand
  • Peutergym
  • LEFF voor kinderen die boven een gezond gewicht zijn, samen met hun ouder(s)
  • Plein Actief voor kinderen na schooltijd, actief spelen onder begeleiding.
  • Tussenschools Sporten voor kinderen die overblijven
  • De Avondvierdaagse
  • Wegen en Meten in samenwerking met de GGD
  • Koningsspelen/ Nationale Sportweek/ Gezonde Week
  • Schooljudo groepen 4 en 5
  • Sportdag Schoolverlaterskamp groep 8

Het vignet Gezonde School is een initiatief van twintig landelijke gezondheidsorganisaties. Wilt u meer weten over het vignet Gezonde School?Kijk dan op www.gezondeschool.nl.