Klup-up

Bij kindcentrum de Haren kunnen kinderen zich inschrijven voor KlupUp activiteiten. Deze activiteiten vinden plaats in en om het gebouw van de Brede Bossche School Haren, Donk, Reit en worden aangeboden in blokken van 10 weken. De activiteiten worden door vakdocenten, pedagogisch medewerkers of in samenwerking met sportclubs en culturele instellingen aangeboden.

De klupjes worden 2x per jaar (blokken van 10 weken) aangeboden en kinderen kiezen samen met de ouders aan welk klupje ze willen meedoen. De activiteiten komen op KlupUp-inschrijfformulier te staan en kinderen kunnen zich opgeven. 

KlupUp wordt gecoördineerd door Jolanda Geerts.

De laatste ronde KlupUp van dit schooljaar start 31 mei 2021.
In onderstaande bijlage de klupjes die gaan starten bij KlupUp. 

Er zijn een aantal klupjes die niet doorgaan omdat er niet genoeg inschrijvingen waren.
De kinderen die zich voor deze klupjes hadden ingeschreven, hebben hierover inmiddels een brief meegekregen.

Met vriendelijke groet, Jolanda Geerts