Ondernemend onderwijs

Op KC de Haren proberen wij de leerlingen een houding bij te brengen om heel veel dingen zelf te sturen. Uiteraard zelf nadenken, kansen zien en grijpen, uitdagingen aangaan, creatief naar oplossingen zoeken, risico durven nemen, onafhankelijkheid en zelf ervaren en vernieuwend denken. De zelfstandige leerlingen werken aan open opdrachten en zetten door een actieve houding al hun denkkracht in.

Hiervoor hebben de leerlingen, naast de basisvaardigheden de 21stecentury skills nodig zoals kritisch denken, samenwerken, creativiteit, communiceren, digitale geletterdheid, sociale en culturele vaardigheden en probleemoplossend vermogen. Ook leerkrachten hebben een attitude van ondernemend handelen nodig. Een coachende leerkracht die het kind ruimte en vertrouwen geeft en probeert los te laten.

Om dit te verwezenlijken hebben een aantal leerkrachten met Margo van de Oord, expert en programmaleider van de gemeente ’s-Hertogenbosch, gewerkt aan verandering van didactische vaardigheden van docenten, gebruik van methodiek en digitale hulpmiddelen Mevolution en Tagne, nascholingsactiviteiten en participeren in netwerken. Momenteel werken we op een projectmatige manier, waarbij vakoverstijgend en /of vak integrerend te werk wordt gegaan. Ondernemend onderwijs krijgt het grootste deel vorm in Wereldverkenning. De leerkrachten (procesbegeleider) zorgt voor de juiste stappen van het proces. Hieronder staan een aantal voorbeelden uit de praktijk.

In groep 8 zijn we enthousiast over Ondernemend Onderwijs. We zien een grote motivatie en betrokkenheid bij de kinderen. Ondernemend onderwijs is betekenisvol en actueel en de leerlingen verdiepen zich in maatschappelijke kwesties. Een paar keer per jaar werken we aan een Ondernemend Onderwijsproject. We starten met ‘De Ecologische Voetafdruk’. Nederland heeft een grote ecologische voetafdruk, die wij graag willen verkleinen. De kinderen kijken filmpjes over hoe we nu met de aarde omgaan en hoe het anders/beter kan. Ze berekenen hun eigen voetafdruk en kijken wat ze zelf kunnen doen om wat zuiniger met onze aarde om te gaan. Vervolgens starten ze met de ondernemende challenge: kies een juf of meester, leg uit wat ons project inhoudt, laat ze de vragenlijst invullen en zo hun voetafdruk berekenen. Bekijk de lijst, ga op zoek naar verbeterpunten en maak een presentatie (PowerPoint, poster, infoboekje) voor je juf of meester met tips om de voetafdruk te verkleinen. Spreek een datum af voor je presentatie. Hopelijk gaat elke leerkracht de uitdaging aan! 

We sluiten het schooljaar af met het project “Reisbureau De Haren”. Kinderen leren de topografie van de wereld d.m.v. interactieve lessen over de verschillende werelddelen en landen. Ze benaderen weer een meester of juf, houden een interview over de ideale vakantie, noteren hun wensen en gaan aan de slag. Opdracht: stel de ultieme vakantie samen voor je juf of meester! Zoek een mooie bestemming of plan een rondreis. Geef tenslotte een bevlogen presentatie over je vakantieplan en wens je leerkracht een goede reis.

Dit is een linkje naar de website van OO Den Bosch over de groep 8 projecten:

http://www.ondernemend-onderwijs.nl/scholen/kc-de-haren/