Schoolgids

Elk schooljaar wordt de nieuwe schoolgids online gezet. In de schoolgids staat belangrijke informatie over het onderwijs op KC de Haren. Afspraken, werkwijzen, resultaten, regelingen, contactpersonen...

De schoolgids is bedoeld voor (toekomstige) ouders/verzorgers, leerlingen en andere belangstellenden. Een handig naslagwerk voor iedereen.

Heeft u opmerkingen of aanvullingen op onze schoolgids? Laat het ons gerust weten!

Andere documenten die jaarlijks worden geactualiseerd:

  • Jaarplan
  • Informatiekalender
  • Overzicht vakanties en studiedagen