Gezonde en sportieve school

Als Kindcentrum de Haren vinden wij het erg belangrijk dat de kinderen zich optimaal ontwikkelen. Bewegen en een gezonde leefstijl staan daarom bij ons hoog in het vaandel. Wij willen kinderen stimuleren om veel en gevarieerd te bewegen, zowel tijdens als buiten schooltijd. Daarnaast willen wij de kinderen bewust maken van wat een gezonde leefstijl is. Om dit te kunnen doen is het belangrijk dat wij de ontwikkeling van uw kind goed volgen. 

Gedurende het jaar wordt uw kind getoetst op grondvormen van bewegen zoals lopen, rollen, duikelen, klimmen. Elk jaar wordt voor de herfstvakantie een vragenlijst afgenomen. Zo wordt in beeld gebracht of uw kind lid is van een sportvereniging en een zwemdiploma heeft. Ook wordt de lengte en het gewicht gemeten. De vakleerkracht bewegingsonderwijs voert dit op een discrete manier uit tijdens een beweegles.

Vervolgens worden de gegevens verzameld door de vakleerkracht. De motorische ontwikkeling zal gedurende de basisschoolperiode worden gevolgd. Naast de bewegingslessen tijdens schooltijd zal de vakleerkracht de kinderen stimuleren om deel te nemen aan sportactiviteiten buiten schooltijd. Kinderen worden op een uitdagende manier gestimuleerd om minimaal één uur per dag lekker te gaan bewegen. (landelijke beweegnorm). 

Zo kunnen kinderen ervaren dat bewegen vooral heel erg leuk is om te doen. Denk hierbij aan Plein Actief, sporttoernooien en kennismakingscursussen via Sjors Sportief. Mocht het nodig zijn dan zal de vakleerkracht in overleg met ouders, kinderen voordragen voor Gymplus. Dit is een leuk, extra beweeguurtje in de week, verzorgd door de vakleerkracht, waarbij spelenderwijs extra aandacht is voor grondvormen van bewegen. De meetgegevens worden door de jeugdverpleegkundige van de GGD bekeken. Mocht er aanleiding zijn dan zal dit in een persoonlijk gesprek met ouders worden besproken. Natuurlijk wordt de privacy van uw kind gewaarborgd. De meetgegevens van alle klassen worden– zonder de naam van de kinderen (anoniem) - in een schoolbreed overzicht opgenomen. Zo heeft de school inzicht hoe het gesteld is met de fitheid van de kinderen. Alles is geheel vrijblijvend. In nauwe samenwerking met ‘S-PORT en de GGDHvB wordt onder de paraplu Samen gezond extra aandacht besteed aan het bewust maken van de gezonde leefstijl. Denk hierbij aan smaaklessen, beweegmaatjes, enzovoort. Kijk voor meer informatie ook op www.s-port.nl.

Mochten er om wat voor redenen belemmeringen zijn voor uw kind om te gaan bewegen of lid te worden van een sportvereniging, neem dan altijd contact op de vakleerkracht bewegingsonderwijs. Kijk ook bij www.jeugdsportfonds.nl. 

Wij adviseren snoepen op school te beperken om o.a. overgewicht tegen te gaan. Behalve bij verjaardagen of bijzondere activiteiten staan wij het snoepen op school dan ook niet toe. Uw kind mag wat fruit, brood, melk, yoghurt e.d. meebrengen voor in de ochtend. Wij adviseren u om dit uw kind in een goede afsluitbare drinkbeker mee te geven. Het brood zien wij graag verpakt in een broodtrommeltje.Wij verwachten dat hierdoor ook het zwerfvuil af zal nemen.