Over ons

Binnen Kindcentrum de Haren staan wij open voor alle verschillende kinderen en ouders. Verschillen zijn er in cultuur, godsdienst, persoonlijke leefomstandigheden, karakter etc. Wij staan open voor ieders leefwereld en respecteren iedereen in zijn of haar eigenheid.

Opvoeding in ons kindcentrum zien wij als het begeleiden van kinderen in hun ontwikkeling, waarbij respect voor zichzelf en de ander heel belangrijk is.

Kinderen hebben een natuurlijke drang om zich te ontwikkelen en om te leren.
Vanuit een positieve manier begeleiden wij de kinderen in hun ontwikkeling van sociale vaardigheden, kennis en de wereld om hen heen. We stimuleren de kinderen om zelfstandig te zijn, zichzelf te mogen zijn en houden tegelijk het groepsproces in de gaten.

Om zich te kunnen ontwikkelen heeft een kind allereerst een (emotioneel) veilige omgeving nodig. Zich veilig voelen is voor kinderen echt een basisbehoefte. Wij zijn ons ervan bewust dat wij hierin een sleutelrol vervullen. Daarom zorgen wij er voor dat uw kind een vaste structuur in de dag heeft. Een gestructureerd programma biedt herkenning en dus veiligheid. Daarnaast is het belangrijk dat wij oog hebben voor de behoeften van uw kind en dat wij daar adequaat op reageren. Wij zorgen ervoor dat het speelgoed veilig is en op een veilige plek staat. De inrichting van de groepsruimte is zodanig, dat de kinderen vooral zelf op ontdekking kunnen gaan.