Medezeggenschapsraad KC de Haren

Medezeggenschapsraad KC de Haren

Wij werken met een medezeggenschapsraad (MR) op KC de Haren. 
Onze MR praat en denkt mee over onderwerpen die te maken hebben met het beleid van de basisschool.  

De MR bestaat uit twee geledingen, te weten: de oudergeleding en de personeelsgeleding. 
De MR is een wettelijk verplicht orgaan waarin ouders en personeelsleden van de basisschool meepraten en meebeslissen over het beleid van onze basisschool.  
De MR overlegt met de directie van school over belangrijke zaken zoals: verbeteringen in het onderwijs, onderwijskundige plannen, schooltijden, wet- en regelgeving binnen de basisschool, de veiligheid op school en de betrokkenheid van onze ouders richting de basisschool.   

Onze leden van de medezeggenschapsraad zijn: 
Ouder Tamara Hattad
Ouder Senay Sacan
Ouder Nancy van der Horst
Leerkracht Nicole de Kok
Leerkracht Yvonne de Jong
Leerkracht Olga Crutzen

We hebben een evenredige verdeling van ouders binnen onze school. Daarnaast vergadert de MR ongeveer één keer in de zes weken op KC de Haren, verdeeld over verschillende dagen. Onze recente notulen zijn hier zichtbaar op de website, samen met de jaarverslagen. 

Voor specifieke vragen of meer informatie kunt u ons ook een e-mail sturen: mrkcdeharen@signumonderwijs.nl 

 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Sinds de vorming van een nieuw bestuur hebben wij met 21 scholen ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Deze GMR zal de zaken behartigen die te maken hebben met het belang van alle basisscholen binnen de Stichting Signum.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) treedt, indien het aangelegenheden betreft die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen of voor de meerderheid van de scholen, in de plaats van de Medezeggenschapsraad (MR) van de school. De G.M.R. is gesprekspartner van het College van Bestuur van Signum en bestaat uit 6 personeelsleden en 6 ouders, die uit en door de afgevaardigden van de M.R.-en worden gekozen.Postadres van de GMR  is: Postbus 104, 5240 AC  Rosmalen,e-mail: info@signumonderwijs.nl

Centrale Clientenraad

De Centrale Clientenraad van Kanteel Kinderopvang vertegenwoordigt de verschillende oudercommsissies en kindcentrumraad binnen Kanteel. Kanteel Kinderopvang is verplicht om over bepaalde onderwerpen de centrale clientenraad te informeren en advies te vragen. Zij zijn bereikbaar via ccr@kanteel.nl