Partners

Buurtteam

Het Buurtteam in 's-Hertogenbosch biedt basisondersteuning in de wijk. Wij maken ons sterk voor een omgeving waarin mensen aandacht hebben voor elkaar en voor een leefomgeving waar het prettig wonen is. Dat willen wij bereiken samen met bewoners in de wijk! In het Buurtteam werken Farent en MEE samen.

Waarvoor kun je bij het Buurtteam terecht? 
Je kunt met allerlei vragen terecht bij het Buurtteam. Bijvoorbeeld met vragen op het gebied van relaties, financiën, gezondheid of bij de verwerking van ingrijpende gebeurtenissen. Maar ook als je iets wilt organiseren in je buurt samen met andere bewoners, als je op zoek bent naar vrijwilligerswerk of vragen hebt over mantelzorg. Samen met jou kijkt de medewerker van het Buurtteam wat er nodig is en wie jou daarbij kan ondersteunen. Wij werken daarbij ook nauw samen met andere organisaties in de wijk, zoals bijvoorbeeld het team Toegang en Regie, de GGD of de basisschool.

Er zijn negen Buurtteams actief in de gemeente 's-Hertogenbosch. Het Buurtteam werkt vanuit verschillende locaties in de wijk, bijvoorbeeld vanuit een wijkplein, gezondheidscentrum of vanuit een Brede Bossche School. Je kunt ons bereiken via de Koo- wijkpleinen, 073 206 8888 of via het telefoonnummers van Farent, 088-023 75 00.