Partners

Wijkplein Noord-  "Het Centrum"

U kunt hier vrijblijvend binnen lopen met uiteenlopende vragen op het gebied van wonen, zorg, welzijn, en inkomen. Maar ook voor ontwikkelingen, activiteiten en vrijwilligerswerk in uw wijk. Meer informatie vindt u hier.

MEER! met elkaar (Ouder-Kind-Centrum)

Meer! met elkaar ondersteunt de ontwikkeling van vrouwen vanaf 18 jaar. Als deelnemer denkt en werkt u mee aan het opzetten van de eigen activiteiten, zoals taalcursussen, fietsles, kookles, ontmoeting. Meer informatie vindt u hier.

 

Project "Doe mee"

Een van de projecten van Welzijn Divers uit ‘s-Hertogenbosch is het project DOE MEE! Het project DOE MEE! wil dat alle kinderen mee kunnen doen aan Sport en Cultuur. Meedoen aan deze activiteiten is namelijk van groot belang voor de ontwikkeling van een kind!

In gezinnen die het financieel krap hebben is dat echter vaak moeilijk. Er zijn wel verschillende regelingen hiervoor maar deze regelingen zijn niet altijd bekend bij ouders. Daarom helpen de DOE MEE! ambassadeurs, vrijwilligers van Welzijn Divers deze gezinnen hierbij.

Wilt u meer informatie over dit project klik dan hier.