Opvang voor- tussen- en na school

Op ons Kindcentrum bieden we diverse soorten opvang voor kinderen die op de basisschool zitten:

Voorschoolse opvang

Tijdens schoolweken is voorschoolse opvang mogelijk van 07.30 – 08.30 uur voor kinderen van basisschool de Haren. De opvang wordt in het Kindcentrum in de ruimte van de Buitenschoolse opvang (BSO) aangeboden en wordt begeleid door medewerkers van de opvang. De kinderen dienen thuis ontbeten te hebben.

De kinderen van de groepen 1 en 2 worden door de pedagogisch medewerkers naar hun groep gebracht. De oudere kinderen gaan zelfstandig naar hun eigen groep en de medewerker van de opvang checkt nog even of iedereen op zijn/haar plaats is.

Tussenschoolse opvang

Bij de tussenschoolse opvang kunnen de kinderen op hun gemak hun brood eten in een veilige en plezierige omgeving. De kinderen zitten gezellig met elkaar aan tafel en eten samen. De begeleiders zijn pedagogisch medewerkers en vrijwilligers. Zij kennen de kinderen en hebben het overzicht en zorgen ervoor dat de vrije tijd prettig wordt ingevuld.

De kinderen zijn ingedeeld in leeftijdsgroepen (onderbouw, middenbouw en bovenbouw) en eten op een vaste plek in het Kindcentrum. Voor- of nadat de kinderen hebben gegeten gaan ze buiten spelen. Bij slecht weer wordt er gebruik gemaakt van de speelzaal en de klaslokalen, uiteraard is er voldoende spelmateriaal aanwezig.

Buitenschoolse opvang

Op de Buitenschoolse opvang kun je na school lekker samen met je vriendjes verder spelen, lol maken of ontspannen op de bank liggen om een boek te lezen. Ook kun je na een drukke dag op de basisschool even rustig aan tafel je verhaal kwijt aan een van onze pedagogisch medewerkers. Alles is mogelijk.

We hebben twee buitenschoolse opvang groepen:

  • Sprinkhanen (4 tot 7 jaar)
  • Krekels (7 tot 12 jaar)

Tijdens de eetmomenten wordt er rust gecreëerd door de groepen te splitsen. Wanneer kinderen vrij spelen mogen zij zelf bepalen waar en met wie zij dit willen doen.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen ervaren dat zij zichzelf kunnen en mogen zijn. Elk kind is anders en daarmee uniek. Dit maakt het werken met kinderen ook zo boeiend. Om deze eigenheid van kinderen te laten bestaan, geven wij hen de ruimte om te zeggen wat ze willen, om zich te uiten op een manier die bij hen past. Belangrijke waarde die de pedagogisch medewerkers hierbij bewaken is dat dit gebeurt met respect voor de ander. Er is bij ons geen ruimte voor discriminatie of intimidatie.

Als een kind direct uit school even een momentje voor zichzelf wil, voordat het zich in de activiteit van de groep begeeft, dan geven wij hem daarvoor de gelegenheid. Andere kinderen hebben het juist nodig om even te ontladen. Zij mogen lekker op het schoolplein uitrazen, voordat ze aan tafel komen om iets te drinken.

In de gesprekken met elkaar laat de pedagogisch medewerker aan de kinderen merken dat hun mening telt. Tijdens activiteiten vinden er hele gesprekken plaats, waarbij de inbreng van het kind altijd belangrijk is. Andere kinderen uiten zich liever door middel van spel of in creativiteit. De pedagogisch medewerker dwingt een kind niet om zich verbaal te uiten, maar volgt het kind in zijn spel en stelt open vragen of vertelt wat hij/zij ziet.

Naarmate kinderen ouder worden hebben zij behoefte aan meer zelfstandigheid. Wij geven hen dan de verantwoordelijkheid die bij hun leeftijd past. Zo mogen de oudere kinderen binnen ons gebouw zelfstandig ergens naar toe.

Bij BSO de Haren kunnen kinderen zich inschrijven voor Klup Up activiteiten.

Deze activiteiten vinden plaats in en om het gebouw van de Brede Bossche School Haren/Donk/Reit en worden aangeboden in blokken van 10 weken. De activiteiten worden door vakdocenten, pedagogisch medewerkers of in samenwerking met sportclubs en culturele instellingen aangeboden.

De klupjes worden 2x per jaar aangeboden en kinderen kiezen samen met de ouders aan welk klupje ze willen meedoen. De activiteiten komen op Klup Up flyers te staan en kinderen kunnen zich inschrijven.

Elke woensdagmiddag is er Plein Actief op het schoolplein of in de gymzaal. Er worden dan door het Sportteam allerlei sportieve activiteiten aangeboden. Regelmatig gaan we met de kinderen sporten in de inpandige gymzaal.