Over onsBasisschool de Haren is een eigentijdse en sfeervolle school, met goed en gestructureerd onderwijs.

De school heeft voorheen het predicaat excellente school ontvangen en het kindcentrum werd in het land als een voorbeeld gezien van het concept brede school, waarin kinderopvang en onderwijs intensief samenwerken.

De school participeert binnen de Brede Bossche School Haren, Donk en Reit, waardoor er veel extra activiteiten plaatsvinden op gebied van cultuur, sport, educatie en welzijn. We werken nauw samen met de peuterspeelzaal, kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang van Kanteel, gehuisvest in hetzelfde gebouw.

Het verwerven van de noodzakelijke kennis en het opdoen van diverse vaardigheden vormen de basis van ons onderwijs. We bieden de kinderen uitdagend, ondernemend en gestructureerd onderwijs aan, waarin veel wordt geleerd.

Daarnaast vinden wij het van belang de sociaal-emotionele ontwikkeling en de creativiteit van het kind te ontwikkelen en om kinderen uit te dagen het beste uit zichzelf en uit anderen te halen. De stimulans en het enthousiasme vanuit de leerkracht, zijn hierin heel belangrijk.

Er wordt met passie gewerkt om kinderen zich optimaal te laten ontwikkelen op weg naar het voortgezet onderwijs. We besteden aandacht aan moderne vaardigheden, we werken toekomstgericht. Daarom geven we Engelse les vanaf de kleuters en wordt er veel gewerkt met computers en tablets.

Daarnaast bieden we een breed aanbod van buitenschoolse activiteiten. Zowel de inhoud en de kwaliteit van ons onderwijs als de fijne en veilige sfeer op school, maken Kindcentrum de Haren tot een populaire basisschool die door kinderen en ouders hoog wordt gewaardeerd.

Ons uitgangspunt is: SAMEN LEVEN BEGINT MET SAMEN SPELEN EN SAMEN LEREN

Wij vinden dat elk kind de kans moet krijgen zich optimaal te ontplooien en willen hier middels ons onderwijs en aanvullende voorzieningen een bijdrage aan leveren. We werken hierbij samen met diverse partners vanuit de wijk en de gemeente. Het perspectief voor de toekomst: goed op elkaar aansluitende voorzieningen op het terrein van onderwijs, opvang, sport en cultuur voor ieder kind.

Vanuit onze visie op het leren vinden we de volgende uitgangspunten van belang:

 • Klassikale instructie als effectieve basis;
 • Passend onderwijs op maat waar dit kan en waar dit moet;
 • Gebruik maken van talenten (van leerlingen en van leraren);
 • Leren van en met elkaar;
 • Variëteit aan leerbronnen die kinderen zelfstandig (en mediawijs) leren gebruiken;
 • Ondersteuning d.m.v. ict-middelen en gespecialiseerde professionals;
 • Actieve opstelling van leerlingen met inzicht in eigen ontwikkelproces;
 • Techniek, ondernemerschap, burgerschapsvorming en cultuur prominent in ons aanbod;
 • Toewerken naar een goede aansluiting op het voortgezet onderwijs;
 • Resultaten doen ertoe, maar we werken niet voor IEP;
 • Leren moet zinvol zijn;
 • Bewegingsonderwijs wordt verzorgd door (gediplomeerde) vakleerkrachten;
 • Ook (hoog)begaafde kinderen hebben goede instructie nodig;
 • Gestructureerde en homogene jaargroepen vinden wij niet ouderwets maar effectief.