ICT & techniekonderwijs

ICT

We willen de kinderen leren omgaan met de computer. Kinderen leren er al mee werken zodra ze op school zitten. Op speelse wijze wordt de (leer)stof ingeoefend. De programma’s zijn grotendeels onderdeel van de in gebruik zijnde methodes. De computer neemt in het basisonderwijs een steeds belangrijkere rol in.  De school beschikt over een netwerk, waarbinnen 40 computers de benodigde softwareprogramma’s kunnen draaien, waarbij alle leerkrachten op hun eigen computer hun klassenregistratie kunnen bijhouden. Alle computers zijn op internet aangesloten. Het rekenonderwijs wordt met tablets verzorgd, waarbij elk kind een eigen tablet in bruikleen krijgt.

De school heeft een ICT’er (computerspecialist) die het team schoolt en ondersteunt, en zorgt voor programma’s en software voor de kinderen en voor een juiste inzet ervan. In de groepen 7 en 8 worden de computers regelmatig als tekstverwerkers gebruikt bij taalopdrachten. Voorts zijn er binnen de vakgebieden taal, lezen, rekenen en wereldoriëntatie computerprogramma’s aangeschaft die bij de gebruikte methodes horen. We besteden ook aandacht aan het veilig gebruiken van computers en aan mediawijsheid. In alle groepen wordt gewerkt met digitale schoolborden. 

Tevens bieden we een programma aan voor het coderen en programmeren: Co de Rups en de BeeBot. 

 

Techniek

Techniek gaat een vaste plaats krijgen in het onderwijs van groep 1 t/m 8. We willen onze kinderen al vroeg met techniek in aanraking laten komen door te leren ontwerpen, ontdekken en onderzoeken.

Kinderen zijn nieuwsgierig naar hoe de dingen om ons heen werken en in elkaar zitten.

Samen met TechXperience bieden we het hele jaar door lessen en workshops aan:

Zo wordt bijvoorbeeld de opleiding High Tech Metalelektro bezocht en maken kinderen een werkstuk op zonne-energie, Techkids/Elektrokids bouwen een seintoestel, zeilauto of periscoop,Worden in het Reportersproject bedrijven bezocht, gefilmd en geïnterviewd,Wordt de Ontdekhoek bezocht voor lessen Techniek en Beweging,Komt techniek aan bod binnen de methode De Grote ReisWorden er knikkerbanen en bruggen gebouwd,

Kortom, ICT en Techniek, daar kun je op KC de Haren niet meer om heen!