Groepen

De leerlingen van Kindcentrum de Haren (basisschool) zijn verdeeld over:

  • De Onderbouwunit. De 3+-groep, de kleutergroepen Rupsen A en B, Vlinders C en D. Leerkrachten in de onderbouw werken nauw samen met elkaar en met de medewerkers van de kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Bij de peuters en kleuters wordt met de methode “Piramide” gewerkt aan taal- en beginnende rekenvaardigheid. Het leren gebeurt op een speelse manier en is afgestemd op het niveau van de kinderen. Er is veel aandacht voor taal en allerlei activiteiten.

De komende jaren laten we peuters eerder in de basisschool instromen. Hiertoe zal de samenwerking tussen basisschool, peuterspeelzaalwerk en kinderopvang verder geïntensiveerd worden. Kleuters die er aan toe zijn, wordt de mogelijkheid geboden om ervaring op te doen in groep 3.

  • De Middenbouwunit. De groepen 3, 4, 5 en 6.
  • De Bovenbouwunit. De groepen 7 en 8.