Stel cookie voorkeur in

Opvang voor- tussen- en na school

We hebben op ons kindcentrum diverse soorten opvang voor kinderen die op de basisschool zitten. Het gaat hierbij om:

Voorschoolse opvang: opvang van 07.30 - 08.30 uur van maandag t/m vrijdag.

Tussenschoolse opvang: overblijven tussen de middag op maandag, dinsdag en donderdag.

Buitenschoolse opvang: opvang na schooltijd tot 18.30 uur van maandag t/m vrijdag en tijdens de vakantieweken van de basisschool hele dagen van 07.30 - 18.30 uur. Ook is opvang mogelijk tijdens studiedagen van de basisschool.