Stel cookie voorkeur in

Excellent kindcentrum

Een excellente school is in de basis een goede school die zich onderscheidt van andere goede scholen door te excelleren op een bepaald gebied dat in de school als geheel doorwerkt. Met het predicaat Excellente School krijgen zeer goed presterende scholen de maatschappelijke zichtbaarheid en waardering die ze verdienen. Excellente scholen zijn een voorbeeld voor andere scholen. Zij dagen andere scholen uit om de lat ook hoog te leggen en dit predicaat te bemachtigen.

In 2014, 2015 en 2016 heeft de inspectie en de jury voor excellente scholen Kindcentrum de Haren bezocht. Het doel van dit onderzoek was het verzamelen van informatie over het Kindcentrum aan de hand van een aantal indicatoren. Deze indicatoren hadden  betrekking op de resultaten en de ontwikkeling van leerlingen, het aanbod,  het schoolklimaat, het pedagogisch en didactisch handelen van medewerkers, de afstemming op de onderwijsbehoefte van leerlingen, de zorg en begeleiding, de kwaliteitszorg,  de tevredenheid en het herkennen van de excellentie van Kindcentrum de Haren bij leerlingen, ouders en externe partners.

De inspectie en de jury hebben de kwaliteit van het onderwijs op Kindcentrum de Haren beoordeeld als excellent: een voorbeeld voor anderen. De jury noemt als excellentiegebieden van Kindcentrum de Haren:

  • De professionele leergemeenschap.
  • Resultaten en maatwerk.
  • Breed aanbod en doorgaande leerlijnen