Stel cookie voorkeur in

Signum Onderwijs

Basisschool De Haren is onderdeel van Stichting Signum. 

Signum is een stichting voor primair onderwijs op katholieke grondslag. Op 23 basisscholen/kindcentra in ’s-Hertogenbosch en 2 scholen in Zaltbommel wordt lesgegeven aan ruim 6600 leerlingen. Dagelijks zijn daarvoor circa 725 personeelsleden actief. Het College van Bestuur bestaat uit Jan Heijmans (voorzitter) en Arlène Denissen (lid). 

Voor uitgebreide informatie: zie onze website www.signumonderwijs.nl

Het bestuurskantoor van Signum is gevestigd op landgoed Coudewater te Rosmalen. 
Postadres: Postbus 104, 5240 AC Rosmalen
Tel.: 073 – 8507850 
E-mail: info@signumonderwijs.nl

 

Het Strategisch Beleidsplan van Signum 
Het Strategisch Beleidsplan van Signum voor de periode 2019-2023 is gestart. 


De scholen van Signum

’t Boschveld                            KC Zuiderster                           Campus aan de Lanen

De Duizendpoot                     De Fonkelsteen                        De Haren                     

De Kameleon                          Den Krommen Hoek               De Kruisboelijn                         

De Kwartiermaker                  De Masten                                De Matrix                                 

Oberon                                     Het Palet                                   ’t Schrijverke                            

EC ’t Sparrenbos                    SBO Sprankel                            SBO Toermalijn                        

De Troubadour                       ’t Ven                                          Westerbreedte                                   

’t Wikveld                                 Wittering.nl                               Het IJzeren Kind

KC Het Stadshart

 

 

 

Missie: waarom bestaan wij?

Signum bestaat uit authentieke scholen die een toonaangevende bijdrage leveren aan de talentontwikkeling van autonome en initiatiefrijke kinderen. 

Deze missie komt tot uiting in ons motto: Ondernemend in onderwijs.

Visie: waarheen gaan wij?

In 2019 is Signum een professionele leergemeenschap die het vertrouwen van de belanghebbenden heeft.

Signum realiseert een doorgaande lijn in het leren en ontwikkelen van kinderen van 0 tot 13 jaar.

Zo doen we dat:

Daadkrachtig en resultaatgericht

zoals in de vorming van Integrale Kindcentra 0-13. Een Kindcentrum 0-13 biedt opvang, educatie en onderwijs aan kinderen van 0 tot 13 jaar in een doorgaande lijn, zonder drempels en waar mogelijk onder één dak. In nauwe samenwerking met organisaties voor kinderopvang wordt er gewerkt volgens één pedagogische en educatieve visie. Kinderen kunnen zich daar optimaal ontwikkelen;

Innovatief en uitgaand van verschillen

zoals het innovatieproject “Eigentijds onderwijs en ontwikkeling”. Signumscholen zijn continu in ontwikkeling om het onderwijs te verbeteren en optimaal aan te laten sluiten bij de ontwikkelbehoefte van ieder kind. Passend voor alle kinderen, met eigentijdse middelen en werkvormen en gebruik makend van de nieuwste onderwijskundige inzichten. Er worden professionele leergemeenschappen gevormd, waarin samengewerkt wordt om inhoud te geven aan vernieuwingen;

Onderzoekend

zoals de studenten op onze academische opleidingsscholen. Signum vindt het belangrijk een actieve rol te spelen bij het opleiden van toekomstige collega’s. In onze academische scholen doen studenten van Fontys Hogeschool Kind & Educatie, samen met leden van het schoolteam, praktijkgericht onderzoek. Dit versterkt de onderzoekende cultuur in de school en leidt tot doelgerichte kwaliteitsverbetering van het onderwijs.