Stel cookie voorkeur in

Protocollen

Verzuimprotocol
In 2018 is het nieuwe verzuimprotocol in werking getreden. Wij zijn als school verplicht om verzuim te melden. Wij zullen het protocol als school dan ook handhaven. In het protocol kunt u de werkwijze doorlezen. Voor vragen kunt u zich wenden tot de coördinatoren onderwijskwaliteit. 

Verzuimprotocol
Luizen pluizen | GGD Hart voor Brabant
Als u luizen vindt, is het zaak er zo snel mogelijk vanaf te komen. Lees hoe u controleert op hoofdluis en behandelt.