Stel cookie voorkeur in

Medezeggenschap

Leerlingenraad
 

 

 

 

Medezeggenschapsraad: Kindcentrumraad

 

 

 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Het vormgeven van medezeggenschap is voor het bevoegd gezag van Signum niet alleen een wettelijke plicht, maar vooral ook een manier om beleid te ontwikkelen dat wordt gedragen door alle geledingen: directie, personeel en ouders (die ook namens de kinderen optreden). Dat geldt zowel voor de medezeggenschapsraden op elke afzonderlijke school als voor de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, de GMR.

Het College van Bestuur van Signum voert overleg met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. De GMR wordt gekozen uit twee platforms die bestaan uit vertegenwoordigers van respectievelijk de ouders en het personeel in de medezeggenschapsraden van de afzonderlijke scholen. Deze platforms formeren ook een aantal werkgroepen die steeds bestaan uit een delegatie van ouders en personeel.

De werkgroepen adviseren de GMR in het overleg met het College van Bestuur. De voorzitter en de secretaris van de GMR zorgen voor de coördinatie van de verschillende activiteiten.  

De GMR is als volgt samengesteld:

Personeelsgeleding 
Mark van Halderen (vicevoorzitter),  Arjan Senden, Gerdine van Wilgenburg

Oudergeleding
Iris Wubben (voorzitter), Jorno van Gelder (lid dagelijks bestuur), Saïda Hajji, Vera van Limpt

Contactadres GMR : Postbus 104, 5240 AC  Rosmalen

 

 

 

Leerlingen en ouders zijn partners