Stel cookie voorkeur in

Logopedie

Op BBS De Haren-Donk-Reit verzorgen wij, Logopedie Spraaktijk, nu al sinds enige jaren de logopedie.  Mocht uw kind logopedie nodig hebben of heeft uzelf vragen omtrent de spraak en/of taalontwikkeling van uw kind, loop gewoon eens binnen. Wij staan u graag te woord. 

Sinds augustus 2011 kunt u zonder verwijsbrief naar de logopedist. Logopedie is direct toegankelijk. De volgende verzekeringen vergoeden direct toegankelijke logopedie:
* Achmea / Zilveren Kruis;
* DSW;
* Menzis;
* Multizorg;
* VGZ;
*  Zorg en Zekerheid.

Heeft u een andere zorgverzekering dan genoemd, dan heeft u een verwijzing van de huisarts nodig. 


Met vriendelijke groet,
Melanie Muijs
Ilse van der Wee


e. info@spraaktijk.nl  | melanie@spraaktijk.nl 
t. 073 644 29 67 of 06-129 281 25